Tobbe Arnesson

Ram köpt 2007, premiärtur 2014-09-28.

Använd sträcka: 214,88 km
Använd tid (HH:MM): 8:46

Lista träningspass där den här utrustningen användes *