Kalle Ericsson

Mitt betyg: = Mycket bra

Använd sträcka: 51,53 km
Använd tid (HH:MM): 4:19

Lista träningspass där den här utrustningen användes *


Inga fotografier har laddats upp.