Pär Sjöstrand

Använd sträcka: 485,14 km
Använd tid (HH:MM): 41:40

Lista träningspass där den här utrustningen användes *