Per Karlsson

Använd sträcka: 4613,05 km
Använd tid (HH:MM): 163:44

Lista träningspass där den här utrustningen användes *