Janne Johnsson

Använd sträcka: 883,25 km
Använd tid (HH:MM): 36:18

Lista träningspass där den här utrustningen användes *