flindra $

Använd sträcka: 3164,42 km
Använd tid (HH:MM): 175:15

Lista träningspass där den här utrustningen användes *