Tobbe Arnesson

Använd sträcka: 602,36 km
Använd tid (HH:MM): 65:37

Lista träningspass där den här utrustningen användes *