Per Karlsson

Använd sträcka: 352,33 km
Använd tid (HH:MM): 34:59

Lista träningspass där den här utrustningen användes *


Inga fotografier har laddats upp.