Janne Johnsson

Använd sträcka: 452,67 km
Använd tid (HH:MM): 46:57

Lista träningspass där den här utrustningen användes *