Kalle Ericsson

Använd sträcka: 25,14 km
Använd tid (HH:MM): 7:18

Lista träningspass där den här utrustningen användes *


Inga fotografier har laddats upp.