Erik Nilsson

Använd sträcka: 117,4 km
Använd tid (HH:MM): 10:48

Lista träningspass där den här utrustningen användes *