Elov Olsson

Använd sträcka: 304,83 km / 1000 km (30%)
Använd tid (HH:MM): 29:55

Lista träningspass där den här utrustningen användes *