Pär Sjöstrand

Använd sträcka: 2,49 km
Använd tid (HH:MM): 2:33

Lista träningspass där den här utrustningen användes *