Anders Carlsson

Mitt betyg: = Bra

Använd sträcka: 1139,66 km
Använd tid (HH:MM): 95:49

Lista träningspass där den här utrustningen användes *