Pär Sjöstrand

Använd sträcka: 507,91 km
Använd tid (HH:MM): 50:27

Lista träningspass där den här utrustningen användes *