Pär Sjöstrand

Använd sträcka: 278,18 km
Använd tid (HH:MM): 27:01

Lista träningspass där den här utrustningen användes *