Pär Sjöstrand

Använd sträcka: 132,59 km
Använd tid (HH:MM): 12:05

Lista träningspass där den här utrustningen användes *