Pär Sjöstrand

Använd sträcka: 8,73 km
Använd tid (HH:MM): 0:47

Lista träningspass där den här utrustningen användes *