Kristoffer Pehrson

Använd sträcka: 34,92 km
Använd tid (HH:MM): 1:15

Lista träningspass där den här utrustningen användes *