Janne Johnsson

Använd sträcka: 145,95 km
Använd tid (HH:MM): 11:18

Lista träningspass där den här utrustningen användes *