Tobbe Arnesson

Använd sträcka: 319,8 km
Använd tid (HH:MM): 38:44

Lista träningspass där den här utrustningen användes *