Tobbe Arnesson

564 gram för paret, 282 gram styck. Storlek 46.

Använd sträcka: 827,89 km
Använd tid (HH:MM): 100:19

Lista träningspass där den här utrustningen användes *