Anders Carlsson

Mina tävlingsskor. Väger 212 gram.

Mitt betyg: = Mycket bra

Använd sträcka: 333,92 km
Använd tid (HH:MM): 28:55

Lista träningspass där den här utrustningen användes *