Per Karlsson

Använd sträcka: 426,91 km
Använd tid (HH:MM): 35:40

Lista träningspass där den här utrustningen användes *


Inga fotografier har laddats upp.