Anders S

Använd sträcka: 441,31 km
Använd tid (HH:MM): 43:07

Lista träningspass där den här utrustningen användes *