Per Karlsson

Använd sträcka: 119 km
Använd tid (HH:MM): 12:57

Lista träningspass där den här utrustningen användes *


Inga fotografier har laddats upp.