Per Karlsson

Använd sträcka: 28,61 km
Använd tid (HH:MM): 9:35

Lista träningspass där den här utrustningen användes *


Inga fotografier har laddats upp.