Erik Nilsson

Använd sträcka: 86,67 km
Använd tid (HH:MM): 8:19

Lista träningspass där den här utrustningen användes *