G-man Edenro

Nya Boosten som en flow i tyngd etc. Distansnötare. Mycket trevlig och responsiv.

Mitt betyg: = Mycket bra

Använd sträcka: 430,95 km
Använd tid (HH:MM): 35:12

Lista träningspass där den här utrustningen användes *