Kristoffer Pehrson

Mitt betyg: = Bra

Använd sträcka: 21,04 km
Använd tid (HH:MM): 1:34

Lista träningspass där den här utrustningen användes *