Janne Johnsson

Använd sträcka: 134,1 km
Använd tid (HH:MM): 9:10

Lista träningspass där den här utrustningen användes *