Janne Johnsson

Använd sträcka: 69,31 km
Använd tid (HH:MM): 5:37

Lista träningspass där den här utrustningen användes *