Janne Johnsson

Använd sträcka: 248,41 km
Använd tid (HH:MM): 14:01

Lista träningspass där den här utrustningen användes *