Janne Johnsson

Mjuka lätta platta

Använd sträcka: 143,68 km
Använd tid (HH:MM): 16:04

Lista träningspass där den här utrustningen användes *