Erik Nilsson

Använd sträcka: 4471,71 km
Använd tid (HH:MM): 180:57

Lista träningspass där den här utrustningen användes *