Anders S

Första passet 17 feb 2013

Använd sträcka: 33,5 km
Använd tid (HH:MM): 3:44

Lista träningspass där den här utrustningen användes *