Janne Johnsson

Använd sträcka: 148,41 km
Använd tid (HH:MM): 13:19

Lista träningspass där den här utrustningen användes *