Oscar Ek

Mitt betyg: = Bra

Använd sträcka: 1863,78 km
Använd tid (HH:MM): 69:30

Lista träningspass där den här utrustningen användes *