Janne Johnsson

Använd sträcka: 11073,92 km
Använd tid (HH:MM): 864:47

Lista träningspass där den här utrustningen användes *