Janne Johnsson

Klassiskt skidpaket

Använd sträcka: 498,06 km
Använd tid (HH:MM): 39:49

Lista träningspass där den här utrustningen användes *