Mikael Forsström

Mitt betyg: = OK

Använd sträcka: 5 km / 500 km (1%)
Använd tid (HH:MM): 0:24

Lista träningspass där den här utrustningen användes *