Elov Olsson

Använd sträcka: 277,6 km / 1000 km (28%)
Använd tid (HH:MM): 28:15

Lista träningspass där den här utrustningen användes *