Janne Johnsson

Använd sträcka: 51,17 km
Använd tid (HH:MM): 4:08

Lista träningspass där den här utrustningen användes *