Tobbe Arnesson

Egenslöjdad pagaj, fokus på tyst snarare än roll.
225 cm.

Använd sträcka: 25,84 km
Använd tid (HH:MM): 5:03

Lista träningspass där den här utrustningen användes *