Tobbe Arnesson

Använd sträcka: 31,94 km
Använd tid (HH:MM): 6:01

Lista träningspass där den här utrustningen användes *