Maria Strömberg Bylund

Använd sträcka: 935,62 km
Använd tid (HH:MM): 32:32

Lista träningspass där den här utrustningen användes *