Erik Arnström

Använd sträcka: 111,87 km
Använd tid (HH:MM): 29:38

Lista träningspass där den här utrustningen användes *