Janne Johnsson

Använd sträcka: 471,1 km
Använd tid (HH:MM): 38:10

Lista träningspass där den här utrustningen användes *