Anders S

Använd sträcka: 150,8 km
Använd tid (HH:MM): 17:33

Lista träningspass där den här utrustningen användes *