Fredrik Blom

Mitt betyg: = Bra

Använd sträcka: 663,91 km
Använd tid (HH:MM): 67:29

Lista träningspass där den här utrustningen användes *